Friday, December 18, 2009

Nazifi Asnanic[ dawo dawo]


Dawo Dawo...

Dawo gida
Don Allah sauke kayanka
Ai garinmu da zafi
baka saba ba....

Dawo Dawo.

1 comment:

IdyOulo said...

IDY OULO music for Cameroon North !
Super bon courage à DAWO DAWO une chanson Haoussa qui me rapelle mes années des vaccances de Mayo-Oulo pour (Mubi ) super !!
Courage
Idy Oulo
www.idyoulo.com